Uşak Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Program Tanımı; Başta Adalet Bakanlığı olmak üzere Hukuk işleri alanında yardımcı (aranan) elemanlar yetiştirmektir. Mezunlar, mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; zabıt katipliği, icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler. Yüksekokul mezunları avukat bürolarında, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde hukuk departmanlarında oldukça kolay iş bulabilmektedirler.

 

Programın Amacı ; Kamu ve özel kurumların hukuk alanındaki nitelikli ara insan gücü ‘Adalet Meslek Elemanı ' ihtiyacının karşılanmasıdır.