Uşak Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Sosyal Güvenlik Programı’ndan mezunlarına “Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı” ünvanı verilir. 

Sosyal Güvenlik Programı Nedir?

Gerek kamu gerekse özel sektör işletmelerinde çalışan personelin sosyal güvenlikle ilgili tüm işlemlerini ilgili mevzuata uygun olarak belge veya bilgisayar ortamında yapabilme,  personel özlük dosyalarını zamanında ve doğru bir şekilde hazırlayabilme, bireysel emeklilik, hayat ve hayat dışı sigortacılık gibi özel sigortacılık işlemlerini düzenleyebilme gibi mesleki becerilere sahip “Sosyal Güvenlik Meslek Elemanları” yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık ön lisans programına “Sosyal Güvenlik” programı adı verilmektedir.

 

Sosyal Güvenlik Programının Amaçları Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Programının amacı; kamu kurumlarında ve özel işletmelerde sosyal güvenlik işlemlerini bilgisayar destekli olarak yapabilen, sosyal ilişkileri ve iletişimi güçlü, matematik işlemleri ve mantık hesaplama konularında başarılı, belleği güçlü, ayrıntılar üzerinde durabilen, güncel mevzuatı yakından izleyen, hukuki sorumluklarının farkında olan, temel düzeyde idarecilik bilgi ve becerisine sahip mezunlar yetiştirmektir

 

Sosyal Güvenlik Programı Mezunlarının Başlıca Görevleri Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Programı mezunlarının başlıca görevleri; çalıştığı iş yerinin sosyal güvenlik işlemlerini bilgisayar destekli olarak yapmak, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin işlemleri mevzuata uygun şekilde yapmak, işletmelerde çalışan personelin sosyal güvenlik işlemlerini, personel özlük dosyalarını zamanında ve doğru bir şekilde hazırlamak, bireysel emeklilik, hayat ve hayat dışı sigortacılık gibi özel sigortacılık işlemlerini düzenlemek ve çalıştığı iş yeri ile ilgili bilgi ve belgeleri dosyalayıp, kanuni sürelere uygun olarak saklamaktır.

 

Sosyal Güvenlik Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir? 

Sosyal Güvenlik Programı mezunları, öncelikli olarak SGK ve İŞ-KUR bünyesinde çalışabilmekte buna ek olarak, kamu ve özel sektör işletmelerinin insan kaynakları, muhasebe ve halkla ilişkiler, sigorta bölümlerinde meslek elemanı, uzman yardımcısı, araştırmacı, denetçi yardımcısı ve yönetici yardımcısı olarak çalışma imkânına sahip olmaktadır. Mezunlar ayrıca, çalıştıkları kurum ve işletmelerde yöneticiliğe yükselebilmektedir.

Meslek eğitim süresi 2 yıl olup, eğitim süresince öğrencilere verilen zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra öğrenciler 30 iş günü süreli zorunlu staj eğitimini başarı ile tamamlamaları gerekmektedir. 

 Sosyal Güvenlik Programına 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren öğrenci alınmaktadır.

 Sosyal Güvenlik ön lisans programını başarıyla tamamlayanlar ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olmaları halinde Sosyal Hizmetler, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye ve İşletme Lisans programına dikey geçiş yapabilirler.