Uşak Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu

            2547 Sayılı kanunun 44. Maddesi “c” fıkrası ve Üniversitemiz Senatosunun 09.08.2018 tarih ve 2018-138 sayılı kararı ile kabul edilen "Azami Öğrenim Süresini Dolduran Lisans ve Önlisans Öğrencilerine Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar gereğince kaydı silinecek ve/veya ek sınav hakkı tanınacak öğrencilere ilişkin alınan karar metnine aşağıdaki linki tıklayarak ulaşılabilir.

Ek Sınavlar.pdf

EK SINAV BAŞVURU TALEP FORMUNA AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ.

Ek Sınavlara Katılma Talep Formu.pdf


26 Temmuz 2019