Uşak Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu

  2547 Sayılı kanunun 44. Maddesi “c” fıkrası ve Üniversitemiz Senatosunun 09.08.2018 tarih ve 2018-138 sayılı kararı ile kabul edilen "Azami Öğrenim Süresini Dolduran Lisans ve Önlisans Öğrencilerine Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar gereğince ek sınav hakkı tanınan öğrencilere ilişkin sınav programına aşağıdaki linki tıklanarak ulaşılabilir.

Not: 1. Ek Sınavda başarısız olan öğrenciler, 2. Ek Sınava katılacaktır. 

ADALET MYO EK SINAV PROGRAMI.docx

 


20 Ağustos 2019