Uşak Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu

 

2547 Sayılı kanunun 44. Maddesi “c” fıkrası ve Üniversitemiz Senatosunun 09.08.2018 tarih ve 2018-138 sayılı kararı ile kabul edilen "Azami Öğrenim Süresini Dolduran Lisans ve Önlisans Öğrencilerine Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar"ı gereğince;

 

Anılan kanun maddesindeki şartları yerine getiremeyen ve 4 yıllık azami süreyi aşan aşağıda belirtilen öğrencilerin kaydının silinmesine; 

AZAMİ KAYDI SİLİNENLER.docx


23 Haziran 2020