Uşak Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu

YAZ OKULU (ÖĞRETİMİ) DUYURUSU

(Adalet MYO)

 

         Başka üniversitelerin yaz okulundan ders alacak öğrencilerimizin, Uşak Üniversitesi Senatosunun, 17.07.2014 tarih ve 13 sayılı toplantısında aldığı kararda belirtilen ve bazı maddeleri aşağıda açıklanan hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. İlgili prosedürü tamamla-ya-mayan öğrencilerimizin aldıkları derslerin bir geçerliliği bulunmamaktadır. Belirtilen hususlarla ilgili tereddüte düşülen noktalarda, program danışmanlarından ve/veya öğrenci işlerinden gerekli yardım talep edilebilir.

        1- Dersin alınacağı karşı üniversitenin ilgili programının puan türünün, öğrencinin öğrenim gördüğü programın puan türü ile aynı olması gerekmektedir. (Örneğin; Adalet (N.Ö.) programında öğrenim gören öğrencimiz, A dersi için müracaat edeceği karşı üniversitenin A dersini veren programının da YGS-3 ile öğrenci kabul ediyor olması gereklidir.)

        2- Yaz öğretiminin verildiği üniversitenin ilgili programına ait taban puanın, öğrencimizin öğrenim gördüğü programın üniversiteye giriş yılındaki merkezi yerleştirme puanına eşit ya da yüksek olması gerekir. (Öğrencimizin aldığı puan değil, programların taban puanları kıyaslanacaktır. (Ek Yerleştirme taban puanı dikkate alınmaz.)

       

       3- Diğer üniversitelerin yaz okullarından ders almak isteyen öğrenci; yaz okulunun açıldığı üniversitedeki dersin içeriği ile AKTS ve yerel kredi bilgilerini gösterir onaylı belgeler ile yazılı olarak (Adalet MYO -Web sayfası, formlar bölümündeki dilekçe ile yapılmayan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.) öğrenim gördüğü Bölüm Başkanlığına başvurur. Bu başvuruyu inceleyen MYO Yönetim Kurulu, başvuruyu uygun bulursa öğrenci yaz öğretimine katılabilir. MYO Yönetim Kuruluna onaylatılmadan karşı üniversiteden alınan dersler, dikkate alınmaz.

        4- Müracaatlar posta yoluyla da yapılabilir. Müdürlüğümüze ulaşmayan, eksik, yırtık ya da farklı nedenlerden dolayı tam olarak ulaşmayan evraklardan öğrenci sorumlu olacaktır.

          5- Yaz öğretiminde bir öğrenci en fazla (3) üç ders alabilir.

          6- Öğrenci, alt yarı yıllara ait hiç almadığı veya alıp da başarısız olduğu dersleri alabilir.       

       7- Staj yaz öğretiminde alınamaz.


21 Haziran 2018