Uşak Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu

 

           2547 Sayılı kanunun 44. maddesinin (c) bendine göre, 2 yıllık MYO öğrencilerinden, azami öğrenim süresi olan 4 yılda öğrenimlerini tamamlayamayanlardan; devam zorunluluğununu yerine getirmediği ve/veya hiç almadığı ders sayısı 6 ve üzeri olan öğrencilerimizin kaydı silinmiş, devam zorunluluğunu yerine getirmediği ve hiç almadığı ders sayısı 5 ve altında olan öğrencilerimize, devam zorunluıluğunu yerine getirip başarısız oldukları tüm derslerden (2) Ek Sınav hakkı tanınmış olup ilgili listeler ve sınav programı aşağıya çıkartılmıştır.

          Yapılacak ek sınavlar sonucunda, başarılı olan öğrencilerimiz mezun edilecek, başarısız olduğu ve hiç almadığı ders sayısını 5 ve altına düşüremeyen öğrencilerin kayıtları silinecek, düşüren öğrencilere ise 3 yarıyıl ilave öğrenim süresi tanınacaktır. İlave süre sonunda başarılı olan öğreniciler mezun edilecekler, başarılı olamayan öğrencilerin ise kaydı silinecektir. Bu sınavlar sonunda veya öncesinde, devam zorunluluğunu yerine getirdiği ancak başarısız dersi sadece (1) olan öğrencilerimize sınırsız hak tanınacaktır. 

            Sınava girecek olan öğrenciler harç parası olarak, aşağıdaki sınav programında yazan tutarları, öğrenci numaraları ile Türkiye genelindeki tüm Ziraat Bankası şubelerinden, Ziraat Bankası ATM’lerinden veya Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı üzerinden yapabilecektir. 

       Yapılan bu duyuru TEBLİĞ niteliğinde olup, ayrıca yazılı tebliğ yapılmayacaktır. (Öğrencilerimizin OBS'de kayıtlı bulunan E-Posta adreslerine, ayrıca posta gönderilmiştir.) Sınava girmeyen öğencilerimiz bu haklarını kullanmış sayılacaklardır.

         Tereddüte düşülen hususlar ile ilgili olarak öğrenci işleri birimimiz ile ya da danışmanınızla irtibata geçebilirsiniz.

Dahili : 0276 221 21 21 / 7640 -76 00

 

Adalet MYO 2547-44-c Kaydı Silinen Öğrenciler.docx

 

Adalet MYO Ek Sınav Programı_Öğrenci Listesii.xlsx

 

Adalet MYO EK Sınav (Ortak Dersler).png

 

 


30 Temmuz 2018