Uşak Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu

23.05.2022 günü saat : 14.00 - 16.00 saatleri arasında, Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda Adalet MYO Kalite Komisyonu üyelerince gerçekeleştirilen gözden geçirme topantısında, ISO 9001:2015 Stnadartlarına yönelik gerçekleştirilmesi gereken adımlarve süreç incelenmiş ayrıca Temmuz ayı içeriisnde gerçekleştirilecek olan İç Tetkikle ilgili hususlar görüşülmüştür. 

 

 

Adalet MYO Toplantı Salonu


23 Haziran 2022