Uşak Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Köroğlu, Akademik ve İdari Personelin katılımıyla okulumuza yeni kayıt yaptıran normal öğretim 1. sınıf öğrencilerine yönelik oryantasyon eğitimlerinin ilkini gerçekleştirdik. 


20 Eylül 2022