Uşak Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu

STRATEJİK AMAÇ 2: Araştırma kapasitesini geliştirmek ve teşvik etmek.

Stratejik Hedef 2.1.: Öğretim elemanlarının çeşitli bilimsel çalışmalara özendirilmesi.

Faaliyet 2.1.1.: Öğretim elemanlarının çeşitli eğitici faaliyetlere katılımlarının sağlanması. Faaliyet 2.1.2.: Öğretim elemanlarını TÜBİTAK, DPT ve dış kaynaklı projeler hazırlamaya özendirmek.

Performans Göstergesi: Ulusal yayın sayısındaki artış.


Oluşturma: 25 Temmuz 2022