Uşak Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu

STRATEJİK AMAÇ 5: Toplumsal hizmetleri geliştirmek.

Stratejik Hedef 5.1.: Sivil toplum kuruluşları ile devamlı işbirliği yapılması.

Faaliyet 5.1.1.: Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde çeşitli eğitici, öğretici ve sosyal faaliyetlerde bulunmak.

Performans Göstergesi: Sivil toplum kuruluşları faaliyetlerine katılım sayısı.

Stratejik Hedef 5.2.: Kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile ortak proje yürütmek.

Faaliyet 5.2.1.: Öğrenciler, işletmeler, kurum ve kuruluşlar ile toplum yararına uygun proje fikirlerinin değerlendirilmesi ve belirlenmesi.

Performans Göstergesi: Yürütülen proje sayısı.


Oluşturma: 25 Temmuz 2022