Uşak Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu

1. Program Adı

Adalet (N.Ö.)

2. Program Türü

Önlisans

3. Program Süresi

2 Yıl (4 Yarıyıl)

4. Öğrenim Türü

Örgün

5. Puan Türü

TYT

6. Öğrenim Dili

Türkçe

7. Kontenjan

67

8. Hazırlık Durumu

Yok

9. Staj Durumu

20 iş günü zorunlu staj (Adliye, Avukat bürosu, kamu ve özel kurumların hukuk büroları)

10. Taban Puanı

(0,12) 261,37452

(0,18) 261,43571

11. En Düşük Başarı Sıralaması

(0,12) 802.488

(0,18) 1.077.851

12. Programa Kabul Koşulları

Lise Mezunu Olmak

13. Programa Özel Koşullar

Özel koşul bulunmamaktadır. 

14. Burs Olanakları

Programa özel burs tanımlanmamış

15. Programa Özel Materyal Bilgileri

Yoktur.

16. Program Kazanımları

Program, Başta Adalet Bakanlığı olmak üzere Hukuk işleri alanında yardımcı (aranan) elemanlar yetiştirmektir. Mezunlar, mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; zabıt katipliği, icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler. Yüksekokul mezunları avukat bürolarında, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde hukuk departmanlarında  iş bulabilmektedirler. Adli hizmetlerin yerine getirildiği adli yazı işleri müdürlüklerinde kalem hizmetleri, duruşmaların gerçekleştirilmesi, müzekkerelerin yapılması, UYAP sistemine verilerin girişi vb.. işleri yerine getirmektedir. 2 yıllık eğitim süresince temel hukuk dersleriyle hukuk bilgisi kazandırılmakta, kalem işlerinin yürütülmesi ve yazışmaların mevzuata uygun bir şekilde yerine getirilmesi için adli yazışma yetisi kazandırılması ve UYAP konusunda temel düzeyde kazanımlar sağlanmaktadır. 

17. Mezuniyet Koşulları

İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri (Toplam 120 AKTS) almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak ve 20 iş günü staj yapmakla zorunludur

18. Yerleşke Bilgileri

Bir Eylül Kampüsü Merkez/UŞAK

19. Çift Anadal Durumu

Yok

20. Yan Dal Durumu

Yok

 

 

 

 


Oluşturma: 30 Temmuz 2021