Uşak Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu

MİSYON: Ülkemizdeki Hukuk ve Adli hizmetler alanında ihtiyaç duyulan nitelikteki adli personeli, günümüz ve geleceğin mesleki ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan müfredata uygun olarak yetiştirerek, Temel Hukuk bilgisine sahip, yüksek değer üreten bilgi ve birikimle donatılmış farkındalık yaratan mezunlar vermektir. 

VİZYON: Temel hukuk bilgisine sahip ara insan gücü ihtiyacının karşılanmasına önemli katkılarda bulunabilen, Akademik geleneklerini oluşturmuş, ulusal ve uluslararası yeterliliği olan, etkin ve verimli eğitim ve öğretim olanağı sunan, çalışma ortamı üst düzeyde, araştırmaya önem veren bir anlayışa sahip olmak, Kurumsal kültürünü şeffaflık, etkinlik, verimlilik, hesap verebilirlik ilkeleri üzerine kurmuş, Akademik etkinlikler düzenleyebilen, bilimsel yayınlar yapabilen, öğrenciler tarafından tercih edilen, ülke çapında tanınan ve ülkemizin önde adalet meslek yüksekokulu olabilmektir.

Temel Değerler 

Evrensel etik değerlere bağlı,

Mesleki yetkinliğe sahip,

Eleştirel düşünceye açık,

İnsan haklarına saygılı,

Analitik düşünceye sahip,

Çalışkan ve üretken,

Şeffaf ve hesap verilebilirlik,

Paydaş memnuniyetini önemseyen,

Öncü ve yenilikçi,

Çevre bilincine sahip,

Özgürlük ve çok seslilik bilincine sahip,

 

Engelsiz bir üniversite olmak.